Hans Agterberg

Hans is communicator en procesadviseur, voeg daar inspirator en netwerker aan toe en dan is Hans helemaal getypeerd. Hij is een veelgevraagde gespreks- en conferentieleider die intensief en bewogen speelt met verschillende opinies, posities en groepen mensen: hij maakt als het ware een samenleving en brengt verschillende werelden bij elkaar.

Bij Hans voelen mensen zich thuis; mensen coachen en trainen is een specialiteit van hem. Hoewel breed georiënteerd voelt hij zich senang in de thematiek leefbaarheid en jeugd.

hansagterberg@spankracht.com